Begrænsning i mulighederne for etablere iværksætter virksomhed i selskabsform

IVS’er afskaffes og kapitalkravet for ApS’er nedsættes

Med virkning fra 15. april 2019 kan der ikke længere etableres nye IVS (Iværksætterselskaber).

De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.