Nye regler for afgifter ved arv mellem søskende fra 2027!

Nye regler for afgifter ved arv mellem søskende fra 2027

Folketinget har netop vedtaget ændringer i boafgiftsloven, som kan betyde store besparelser for mange danskere.

Hvad betyder det for dig?

Fra den 1. januar 2027 skal søskende ikke længere betale den høje tillægsboafgift på 25 %. I stedet vil de kun skulle betale 15 % af arven ud over et gradvist stigende bundfradrag, der forventes at være 375.000 kr. i 2029. Det betyder at danskere, der arver efter en søster eller bror efter 1. januar 2027 vil få et langt større beløb af arven udbetalt.

Vigtigt at vide:

 • Denne afgiftsnedsættelse gælder kun for søskende.
 • Nevøer og niecer vil fortsat skulle betale den højere tillægsafgift.

Skal du ændre dit testamente?

Hvis du allerede har oprettet et testamente til fordel for nevøer og niecer, eller hvis du har inkluderet både søskende og velgørende organisationer for at spare boafgifter, kan det være relevant at vurdere, om dit testamente skal ændres.

Gældende regler indtil 2027

Indtil den 31. december 2026 gælder følgende:

 • Boafgift for nære familiemedlemmer: Boafgift på 15 % for børn, stedbørn, børnebørn og forældre.
 • Boafgift for søskende: Boafgift på 15 % + Tillægsboafgift på 25 %, hvilket resulterer i en samlet afgift på cirka 36,25 %.
 • Bundfradrag: I 2024 er bundfradraget 333.100 kr.

Eksempel:

Hvis du efterlader 500.000 kr. til din søster:

 • Indtil 2027: Hun skal betale 36,25 % af 500.000 kr., minus bundfradraget og får udbetalt: 426.112 kr.
 • Efter 2027: Hun skal kun betale 15 % af 500.000 kr., minus bundfradraget og får udbetalt: 474.965 kr.

Hvad skal du gøre nu?

 • Kontakt os for at sikre, at dit testamente er opdateret og passer til de nye regler.
 • Overvej dine ønsker og kontakt os, for at høre nærmere og om du kan drage fordel af den nye lovgivning.

Med disse ændringer kan du sikre, at dine kære får mest muligt ud af din arv. Tænk fremad og planlæg dine ønsker i dag!

Kapitalkravet til stiftelse af ApS er nedsat

Med virkning fra 15. april 2019 har Folketinget vedtaget en lov, som medfører, at iværksætterselskabsformen afskaffes. Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned. De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Begrænsning i mulighederne for etablere iværksætter virksomhed i selskabsform

IVS’er afskaffes og kapitalkravet for ApS’er nedsættes

Med virkning fra 15. april 2019 kan der ikke længere etableres nye IVS (Iværksætterselskaber).

De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Registrering af reel ejer i selskaber – sidste chance

19/10 -2018 Pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen:

Virksomheder risikerer tvangsopløsning på grund af manglende registrering af reelle ejere.

Danske virksomheder fik i maj 2017 pligt til at registrere deres reelle ejer. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet.

Erhvervsstyrelsen har siden da gennemført en omfattende informationsindsats for at få de virksomheder, der er omfattet af reglerne, til at registrere deres reelle ejere. Langt de fleste virksomheder (96,5%) har nu gennemført registreringen, men nogle mangler stadig.

I juli 2018 fik Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse de virksomheder, der stadig ikke har registreret deres ejerforhold om reelle ejere.

Tvangsopløsningen varsles 4 uger inden oversendelsen

I øjeblikket udsendes der derfor breve om tvangsopløsning til de A/S, ApS, IVS, P/S, F.M.B.A., S.M.B.A., A.M.B.A. og erhvervsdrivende fonde, som endnu ikke har registreret deres reelle ejere. Der er i alt tale om ca. 11.000 virksomheder. Virksomhederne får her et varsel på 4 uger til at registrere deres reelle ejere.

Hvis de efter fristens udløb stadig ikke har registreret oplysningerne om deres reelle ejere, vil Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.

Husk at:

 • De omfattede virksomheder både skal registrere reelle og legale ejere.
 • En person kan godt være både reel og legal ejer i samme virksomhed. Begge forhold skal registreres.

ØNSKER DU HJÆLP TIL REGISTRERING?

Kontakt os venligst på Info@advokathusetstevns.dk eller tlf. 56 50 44 00

Nye regler om reelle ejere i selskaber – frist for ændring er 1. december 2017

Man skal som selskabsejer nu registrere oplysninger om, hvem der i sidste ende ejer eller kontrollerer

virksomheden. Jeres stifter, ledelse og legale ejere er allerede registreret i CVR,

men I skal nu også registrere jeres reelle ejere i CVR.

Reelle ejere er personer, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden,

eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Eksempler på reelle ejere:

 •  En person, som ejer mere end 25 % af virksomhedens ejerandele eller

               stemmerettigheder.

 •  En person, som ejer virksomheden via et indirekte ejerskab, fx gennem

                et holdingselskab.

 •  En person, som kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler,

               fx gennem ret til at udpege medlemmer af virksomhedens ledelse.

En person kan være både legal og reel ejer i samme virksomhed. Begge forhold

skal registreres.

Reglerne gælder for følgende selskabskonstruktioner: ApS, IVS, I/S, A/S, P/S og K/S

Oplysningerne om reelle ejere skal skabe øget gennemsigtighed i virksomheders

ejerstrukturer. Det skal være med til at hindre skattesvig, hvidvask og anden

økonomisk kriminalitet. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på Info@advokathusetstevns.dk.

Kom til Informationsaften om arv og testamente

INFORMATIONSAFTEN OM ARV OG TESTAMENTER

 

Advokat Finn Rasmussen vil på mødet fortælle om arvereglerne, hvem der kan arve dig, hvor meget eller hvor lidt de arver, og hvilken betydning det har, at der er skrevet testamente.

 

Tilmelding bedes ske på

OBS – nye tider for informationsaften er under planlægning

 

På mødet vil du bl.a. høre mere om:

• Hvem arver dig efter reglerne i loven ?

• Bestemmer du selv, hvem der skal arve dig ?

• Forskellen på om man er gift eller samlevende.

• Er det en god idé at sidde i uskiftet bo ?

• Fremtidsfuldmagter.

 

HVOR og HVORNÅR ?

Nye datoer er under planlægning

 

STORE HEDDINGE

 

STORE HEDDINGE

Tinghuset, Algade 8

 

 

En stigning af vold i retssalene

Det er blevet farligere at gå på arbejde for advokater og dommere. I 2014 blev der registreret 61 episoder om trusler eller udøvet vold i retssalene. Det er otte sager mere end årene før, en alvorlig stigning mener formanden for dommerforeningen.  Læs mere