Køb og salg af fast ejendom

Når man skal købe en erhvervsejendom kan der være mange flere forhold, man skal undersøge og tage stilling til end ved en privat ejendomshandel. Det er derfor en god ide at få en advokat til at gennemgå kontrakten og undersøge alle juridiske forhold vedrørende ejendommen. Det kan have betydning for, hvilken form for virksomhed, der må drives fra ejendommen. En advokat undersøger også om der er tinglyst lejekontrakter på ejendommen med særlig vilkår, der skal tages hensyn til. Herudover er der skatte- og momsregler, der gør sig gældende ved køb og salg af erhvervsejendomme. Det kan en advokat hjælpe dig med at få styr på. Skal du købe eller sælge en virksomhed kan du læse mere under Generationsskifte.

Erhvervslejemål

Når der skal indgås en aftale om erhvervslejemål er der mange forhold både lejer og udlejer skal være opmærksomme på. Det er altid en fordel, at have en advokat til at gennemgå kontrakten inden den underskrives. Er aftalevilkåret gyldigt efter lejelovgivningens bestemmelser? Her er et par eksempler på, hvad der kan være relevant at få med, når der udarbejdes en lejekontrakt.

 • Lejens størrelse og regulering
  Lejen bliver oftest fastsat efter markedslejen. Markedslejen tager udgangspunkt i lejemålets størrelse, beliggenhed, kvalitet, udstyrsniveau, vilkår og vedligeholdelsestilstand. Lejen kan reguleres hvert 4. år, medmindre der fortages forbedringer af lejemålet.

  Der skal i kontrakten skabes enighed om, hvornår og hvor tit lejen skal betales. Er det hver måned eller kvartalvis. Det er altid muligt at forhandle om lejens pris.

 • Anvendelse af lejemålet
  Det kan i lejekontrakten indskærpes, hvad lejemålet må bruges til. For udlejer kan det være en fordel at få det nedskrevet så specifikt så muligt, grundet lejerens afståelsesret. Lejer kan have en fordel i at det er en mere løs betegnelse der bruges, da lejers virksomhed kan ændre karakter med tiden.
 • Vedligeholdelse
  Det er en fordel at få indskrevet i lejekontrakten, hvem der tager sig af de forskellige vedligeholdelsesopgaver, for at undgå konflikter senere hen og få afklaring af den økonomiske byrde.

  Som udgangspunkt står udlejer for vedligeholdelsen med undtagelse af nøgler og låse, hvis ikke andet aftales. Ofte vil der blive pålagt nogle vedligeholdelsesopgaver på lejer.

 • Afståelse og fremleje
  Hvis ikke andet er aftalt har lejer ret til afståelse af lejemålet til en anden lejer, der overholder anvendelsesbestemmelsen (De anvendelsesmuligheder for lejemålet, der er aftalt mellem lejer og udlejer).

  Vil lejer have mulighed for at fremleje lokalerne skal det skrives ind i lejekontrakten.

 • Overtagelse af lejemålet
  I lejekontrakten bør det fremgå i hvilken stand lejemålet overtages, da det er den stand lejemålet skal bringes tilbage til, når lejemålet opsiges.

  Udlejer og lejer har vide rammer for at aftale forbedringer/indretning både før og efter lejemålets indgåelse.

 • Branchebeskyttelse
  Som lejer skal man have skrevet det ind i lejekontrakten, hvis du vil være sikker på udlejer ikke lejer lokaler ud til andre virksomheder indenfor samme branche.
 • Andre udgifter
  Der skal i lejekontrakten skrives, hvilke andre udgifter ved lejemålet, ud over huslejen, der skal betales til udlejer.

  Hvis ikke det er gjort, har udlejer ikke nødvendigvis krav på at få disse udgifter dækket af lejer.

 • Uoverensstemmelser
  Det er en fordel, hvis der allerede i kontrakten er blevet taget stilling til, hvordan uoverensstemmelser mellem udlejer og lejre skal håndteres. Skal de for boligretten eller løses ved voldgift.

  Der sker beklageligvis tvister mellem lejer og udlejer. Vi hjælper selvfølgelig med at få løst konflikten.

 • Erstatning ved opsigelse
  Du skal som udlejer være opmærksom på, at i henhold til erhvervslejelovens regler kan lejer have krav på erstatning, hvis udlejer opsiger lejemålet.

Entreprise

I løbet af et byggeprojekt kan der opstå mange juridiske problemstillinger, der skal tages stilling til. Det er derfor altid en god ide at have en advokat tilknyttet både større og mindre entrepriser, så der kan tages hånd om udfordringerne inden de udvikler sig til problemer, eller medfører at byggeriet må stoppe.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med etableringen af kontrakter, undervejs i byggeriet og ved aflevering/overlevering. Med professionel rådgivning fra en advokat har du bedre muligheder for at få løst de tvister, der kan opstå undervejs.

Vi hjælper med:

 • Rådgivning ved indgåelse af aftaler med rådgivere og entreprisekontrakter kan være afgørende for, hvor ansvaret skal placeres i forhold til byggeriet. 
 • Planloven og byggeregler – bliver det overholdt og hvad skal man være opmærksom på.
 • Hvem er ansvarlig og hvem skal der rettes krav mod ved for eksempel forsinkelse eller mangler ved byggeriet?
 • Syns- og skønssager i forbindelse med byggeriet.
 • Konfliktløsning, herunder voldgift og retssagsbehandling.

Hos Advokathuset Stevns kan vi hjælpe dig med alle de juridiske spørgsmål der er i forbindelse med fast ejendom. Kontakt os på telefon 56 50 44 00 eller mail info@advokathusetstevns.dk