Overvejer du et salg af din virksomhed eller er det ved at være tid til, at næste generation skal overtage?

Det er altid en god ide at tænke på et generationsskifte i god tid og, hvordan det skal forløbe, før det bliver nødvendigt. Det at få sat generationsskiftet i system, og måske gennemføre det i etaper kan være en fordel både for den ældre og den yngre generation.

Hvis et ejerskifte bliver planlagt ordentlig og i god tid er det en nemmere og lettere proces for alle involverede.

Det kan være en stor omvæltning at skulle give slip på sin virksomhed efter så mange år. En god dialog med din efterfølger og din rådgiver kan være afgørende for udfaldet af overdragelsen.

Generationsskifte overdragelsesmodeller

Vi kan hjælpe dig med de juridiske spørgsmål, der vil opstå i overdragelsen af virksomheden og hjælpe dig med at finde frem til den bedste overdragelsesmodel.

Succession

Succession er en model der bruges ved generationsskifte til at overføre avancebeskatning fra sælger til køber. På den måde undgår ejeren af virksomheden en beskatning ved salget af virksomheden, i stedet bliver denne beskatning udskudt.

Reglen om succession kan kun anvendes ved salg til nærmeste familie. Nærmeste familie kan være ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller en sammenlever.

Succession kan også bruges i de tilfælde, hvor det er en medarbejder, der har været ansat i virksomheden indenfor de seneste fem år svarende til tre års ansættelse. 

Der findes dog undtagelser, der gør at denne regel ikke kan bruges i alle selskaber.

A-/B-modellen

Hvis ikke det er muligt at bruge successionsmodellen, er det en mulighed at bruge A-/B-modellen til at fortage et generationsskifte i virksomheden.

Med den model inddeles virksomhedens værdier i to aktie kategorier A- og B-aktier. A-aktierne, som tilhører sælger, har en forlods udbytteret til et fastsat beløb er blevet udbetalt. I den periode har køber B-aktier uden forlods udbytteret, og har derfor ikke ret til at få udbetalt udbytte i perioden. Når det fastsatte beløb er blevet udbetalt gennem udbytte fra virksomheden ophæves A- og B-aktierne og køber overtager alle aktierne og har den fulde udbytteret og ejerskab over virksomheden.

Med A-/B-modellen kommer en stor del af de likvide midler, der skal bruges ved overtagelsen fra virksomheden, det gør det billigere for en køber at overtage virksomheden, da det kun er B-aktierne der skal købes for at overtage virksomheden.     

Salg af virksomhed

Er det ikke muligt med et generationsskifte, kan det være du i stedet skal sælge din virksomhed?

Der kan være mange årsager til at sælge din virksomhed, og selvom man har taget beslutningen kan det være svært at sætte værdi på den virksomhed, som man har brugt tid og kræfter på at opbygge gennem en årrække.

Advokathuset Stevns hjælper dig sikret igennem de juridiske problemstillinger, der er forbundet med et ejerskifte af virksomheden.

Vil du gerne høre mere om, hvordan du laver et ejerskifte så kontakt os på telefon 56 50 44 00 eller på mail info@advokathusetstevns.dk