Der er mange ting der skal tages hensyn til, hvis du vil til at drive et landbrug eller allerede driver et

Det kan derfor være en god ide at få en advokat til at hjælpe dig gennem den komplekse jura der ligger bag det at drive en landbrugsvirksomhed.

 • Drifts- og maskinfællesskab
  Ved mindre landbrug kan det være en fordel at indgå i et drifts- eller maskinfællesskab, så I sammen kan dele, nogle af de udgifter, der er ved at drive et landbrug. En advokat kan hjælpe jer med at sikre, at aftalen overholder gældende lovgivning, og kan med sin erfaring hjælpe med at formulere den så kontrakten forebygger eventuelle konflikter.

 • Forpagtning og anden leje
  Vil du gerne bortforpagte eller leje dele eller hele dit landbrug kan vi hjælpe med at sikre, at din lejer eller forpagter overholder landbrugslovens krav til en forpagter af et landbrug. Vi hjælper dig med udarbejdelsen af en kontrakt mellem jer, så du kan være sikker på landbrugsloven bliver overholdt.

 • Overdragelse af betalingsrettigheder

Betalingsrettigheder er nødvendige for at opnå støtte for de arealer man er i besiddelse af. Når du køber et landbrug følger der ikke automatisk betalingsrettigheder med til den jord, der hører til ejendommen. Der findes tre forskellige måder at opnå betalingsrettigheder for den jord du køber.

Du kan købe betalingsrettigheder, ofte hos din lokale landbrugsforening. Du kan leje dem af en anden landmand eller du kan søge om at få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve, hvis du lever op til de stillede krav. Vi kan hjælpe dig hvis du skal købe, sælge, leje eller udleje betalingsrettigheder.

 • Driftsanlæg

Landbruget er et yderst reguleret erhverv, og der stilles store krav til de driftsbygninger, der bruges til dyrehold. Hos Advokathuset Stevns hjælper vi dig med at få styr på de regler og regulativer, der har betydning for, hvordan dine driftsanlæg og driftsbygninger bør udformes.

 • Retssager og voldgiftssager
  Du kan som landmand komme ud i situationer, hvor en retssag eller en voldgiftssag ikke kan undgås. Vi hjælper dig sikkert og trygt gennem hele sagen, og sikre dig det bedst mulige udfald. Læs mere her

Har du flere spørgsmål eller har du brug for rådgivning er du velkommen til at kontakte os på telefon 56 50 44 00 eller mail info@advokathusetstevns.dk

Køb og salg af landbrug

Når du skal købe eller sælge et landbrug sker det på nogle andre vilkår end ved almindelig ejendomsoverdragelse. Vi kan hjælpe dig igennem et køb, salg eller måske generationsskifte af dit landbrug.

Når vi rådgiver indenfor køb og salg af landbrug, ser vi nærmere på flere forskellige forhold, der kan have indflydelse på dine muligheder for at drive et rentabelt landbrug.

Salg

Det er altid en god ide, inden du sælger, at tage en advokat med på råd. Når en driftsejendom sælges, vil der være nogle skattemæssige konsekvenser som det er en fordel, at have taget stilling til inden et salg. En advokat kan hjælpe dig med at få skabt et overblik inden du beslutter dig.

Køb

Når du køber en landbrugsejendom er det en god ide, at få undersøgt de driftsøkonomiske forhold, der gør sig gældende på ejendommen og de indtægtsmuligheder, der er til stede i form af tilskudsordninger. Det kan med fordel betale sig at undersøge de miljømæssige forhold, der gør sig gældende på ejendommen og hvilke udgifter og risici, der kan være forbundet med dem.

Husk også at skattemæssige forhold skal overvejes. Er afskrivningsgrundlaget præciseret i købsaftalen?

Ring og hør mere på telefon 56 50 44 00 eller skriv en mail til info@advokathusetstevns.dk