Fogeden blandes ofte ikke ind i skilsmissesager

Trods det store fokus på, hvordan forældre fraholder børnene for hinanden, er det ikke særlig tit at fogeden må rykke ud for at barnet kan blive udleveret.

I 2014 blev fogeden involveret 2.527 gange, når skilsmisseforældre ikke ville overholde aftaler om samvær med børnene. Kun i 29 tilfælde måtte fogeden rykke ud, og kun i 16 af tilfældene fulgte fogeden et barn hen til den anden forælder. I de fleste sager blev konflikten løst uden indblanding fra fogeden.

“Det er rigtigt glædeligt, når forældrene i den sidste ende finder en løsning. Alle kan jo kun være enige i, at det er bedst – ikke mindst for barnet – hvis konfliktniveauet tales ned, ” siger Henrik Barfoed, retsassessor ved Retten i Kolding.

Når fogeden tager ud til en forælder for at gennemføre barnets samvær med den anden forælder, er det altid sammen med en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen. I de 16 tilfælde, der var i 2014, hvor et barn blev taget med af fogeden, skete det frivilligt i de 15 af sagerne. Kun en gang, benyttede fogeden sin mulighed for at gennemtvinge udleveringen af et barn. Det sker for at barnet kan komme hjem til bopælsforælderen, og aftalen mellem forældrene og Statsforvaltningen bliver overholdt.

“Desværre ser vi, at forældrene mødes i fogedretten, fordi et samvær ikke bliver overholdt. Konfliktniveauet kan være højt efter et langt forløb, hvor hverken de selv eller Statsforvaltningen har kunnet løse uenigheden om børnene. Fogedretten skal forsøge at få forældrene til at forliges. Vi kan tilbyde retsmægling og børnesamtaler, ofte med succes, fordi forældrene på den måde selv tager hånd om deres konflikt. Det er godt for alle parter, at det næsten altid lykkes, ” siger Henrik Barfoed.

Har du brug for hjælp i din skilsmissesag, kan du kontakte Advokathuset Stevns. Vi varetager dine interesser gennem hele forløbet. Ring på 56 50 44 00 eller skriv til info@advokathusetstevns.dk

 

Kilde: Domstol.dk