Hvad laver dine medarbejdere når du ikke ser det?

Som arbejdsgiver har du ansvaret for dine medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsforhold, men det kan være svært altid at vide, hvad der forgår, når du ikke kigger.

 

Vi har efterhånden godt styr på de fysiske arbejdsforhold på arbejdspladsen, og ved hvordan vi skal efterleve dem. Anderledes ser det ud med de psykiske arbejdsforhold.

Førhen har du som arbejdsgiver skulle kende til chikanen af en medarbejder for at blive dømt ansvarlig i forhold til ligebehandlingsloven. En ny dom fra Vestre Landsret ligger op til at der kan være en ændring på vej, når det kommer til arbejdsgiverens ansvar overfor en medarbejders chikane af andre ansatte.

I den nye dom omhandlede en kvindelig kosmetikelev, der blev udsat for chikane fra den mandlige uddannelsesleder, blev arbejdsgiver pålagt at betale godtgørelsen på 25.000 kr. Arbejdsgiver var ikke klar over at chikanen fandt sted.

Da eleven lagde sag an mod arbejdsgiveren, afviste arbejdsgiveren kravet, da denne ikke havde kendt til uddannelseslederens chikane. Dette afviste Vestre Landsret dog som grund da arbejdsgiver er ansvarlig for de psykiske arbejdsforhold medarbejderne arbejder under, og da uddannelseslederens handlinger ikke blev betegnet som abnorme, er der arbejdsgivers pligt at sikre arbejdsforholdene for sine medarbejdere.

Det bliver spændende at følge om denne dom kommer til at få betydning for, hvordan der dømmes fremover i sager om arbejdsgivers ansvar i chikane sager.  

Har du brug for hjælp med medarbejder sager kan du kontakte Advokathuset Stevns på telefon 56 50 44 00 eller på info@advokathusetstevns.dk