Legat til uddeling i december i Guldsmed Svend Thorum og Hustru Ellen Thorums fond

Fonden yder i henhold til sin fundats støtte til erhvervsdrivende, forretningsfolk og/eller håndværksmestre, der er kommet i vanskeligheder på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag. Ansøgere skal være bosiddende eller drive erhvervsvirksomhed i Roskilde Kommune.

Der er ikke ansøgningsskema. Ansøgninger vedlagt dokumentation for økonomiske oplysninger bedes senest den 30. november 2017 sendt til Advokathuset Stevns – email: info@advokathusetstevns.dk.

NB: Kun ansøgere, der opfylder ovenfor nævnte betingelser, vil komme i betragtning.