Nye regler om reelle ejere i selskaber – frist for ændring er 1. december 2017

Man skal som selskabsejer nu registrere oplysninger om, hvem der i sidste ende ejer eller kontrollerer

virksomheden. Jeres stifter, ledelse og legale ejere er allerede registreret i CVR,

men I skal nu også registrere jeres reelle ejere i CVR.

Reelle ejere er personer, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden,

eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Eksempler på reelle ejere:

  •  En person, som ejer mere end 25 % af virksomhedens ejerandele eller

               stemmerettigheder.

  •  En person, som ejer virksomheden via et indirekte ejerskab, fx gennem

                et holdingselskab.

  •  En person, som kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler,

               fx gennem ret til at udpege medlemmer af virksomhedens ledelse.

En person kan være både legal og reel ejer i samme virksomhed. Begge forhold

skal registreres.

Reglerne gælder for følgende selskabskonstruktioner: ApS, IVS, I/S, A/S, P/S og K/S

Oplysningerne om reelle ejere skal skabe øget gennemsigtighed i virksomheders

ejerstrukturer. Det skal være med til at hindre skattesvig, hvidvask og anden

økonomisk kriminalitet. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på Info@advokathusetstevns.dk.