Kapitalkravet til stiftelse af ApS er nedsat

Med virkning fra 15. april 2019 har Folketinget vedtaget en lov, som medfører, at iværksætterselskabsformen afskaffes. Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned. De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Begrænsning i mulighederne for etablere iværksætter virksomhed i selskabsform

IVS’er afskaffes og kapitalkravet for ApS’er nedsættes

Med virkning fra 15. april 2019 kan der ikke længere etableres nye IVS (Iværksætterselskaber).

De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Registrering af reel ejer i selskaber – sidste chance

19/10 -2018 Pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen:

Virksomheder risikerer tvangsopløsning på grund af manglende registrering af reelle ejere.

Danske virksomheder fik i maj 2017 pligt til at registrere deres reelle ejer. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet.

Erhvervsstyrelsen har siden da gennemført en omfattende informationsindsats for at få de virksomheder, der er omfattet af reglerne, til at registrere deres reelle ejere. Langt de fleste virksomheder (96,5%) har nu gennemført registreringen, men nogle mangler stadig.

I juli 2018 fik Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse de virksomheder, der stadig ikke har registreret deres ejerforhold om reelle ejere.

Tvangsopløsningen varsles 4 uger inden oversendelsen

I øjeblikket udsendes der derfor breve om tvangsopløsning til de A/S, ApS, IVS, P/S, F.M.B.A., S.M.B.A., A.M.B.A. og erhvervsdrivende fonde, som endnu ikke har registreret deres reelle ejere. Der er i alt tale om ca. 11.000 virksomheder. Virksomhederne får her et varsel på 4 uger til at registrere deres reelle ejere.

Hvis de efter fristens udløb stadig ikke har registreret oplysningerne om deres reelle ejere, vil Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.

Husk at:

  • De omfattede virksomheder både skal registrere reelle og legale ejere.
  • En person kan godt være både reel og legal ejer i samme virksomhed. Begge forhold skal registreres.

ØNSKER DU HJÆLP TIL REGISTRERING?

Kontakt os venligst på Info@advokathusetstevns.dk eller tlf. 56 50 44 00

Nye regler om reelle ejere i selskaber – frist for ændring er 1. december 2017

Man skal som selskabsejer nu registrere oplysninger om, hvem der i sidste ende ejer eller kontrollerer

virksomheden. Jeres stifter, ledelse og legale ejere er allerede registreret i CVR,

men I skal nu også registrere jeres reelle ejere i CVR.

Reelle ejere er personer, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden,

eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Eksempler på reelle ejere:

  •  En person, som ejer mere end 25 % af virksomhedens ejerandele eller

               stemmerettigheder.

  •  En person, som ejer virksomheden via et indirekte ejerskab, fx gennem

                et holdingselskab.

  •  En person, som kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler,

               fx gennem ret til at udpege medlemmer af virksomhedens ledelse.

En person kan være både legal og reel ejer i samme virksomhed. Begge forhold

skal registreres.

Reglerne gælder for følgende selskabskonstruktioner: ApS, IVS, I/S, A/S, P/S og K/S

Oplysningerne om reelle ejere skal skabe øget gennemsigtighed i virksomheders

ejerstrukturer. Det skal være med til at hindre skattesvig, hvidvask og anden

økonomisk kriminalitet. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på Info@advokathusetstevns.dk.

Kom til Informationsaften om arv og testamente

INFORMATIONSAFTEN OM ARV OG TESTAMENTER

 

Advokat Finn Rasmussen vil på mødet fortælle om arvereglerne, hvem der kan arve dig, hvor meget eller hvor lidt de arver, og hvilken betydning det har, at der er skrevet testamente.

 

Tilmelding bedes ske på

OBS – nye tider for informationsaften er under planlægning

 

På mødet vil du bl.a. høre mere om:

• Hvem arver dig efter reglerne i loven ?

• Bestemmer du selv, hvem der skal arve dig ?

• Forskellen på om man er gift eller samlevende.

• Er det en god idé at sidde i uskiftet bo ?

• Fremtidsfuldmagter.

 

HVOR og HVORNÅR ?

Nye datoer er under planlægning

 

STORE HEDDINGE

 

STORE HEDDINGE

Tinghuset, Algade 8

 

 

Skal din virksomhed være særeje?

Det hurtige svar er JA. Det er altid en fordel som selvstændig at din virksomhed er dit særeje.

Det er ikke kun når tordenskyerne samler sig over ægteskabet at en ægtepagt, hvor virksomheden er særeje, er aktuelt tværtimod skal du se et særeje som en forsikring mod at dit privatliv og dine private værdier bliver blandet ind i virksomhedens.

Læs mere