Formål
Fondens formål er at støtte erhvervsdrivende, forretningsfolk og/eller håndværksmestre, der er kommet i vanskeligheder på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag. Vedkommende person skal være bosiddende eller drive erhvervsvirksomhed i Roskilde Kommune.

De enkelte udlodninger afhænger af, at der er overskud/udbytte af fondens midler.

Ansøgningen – skal indgives digitalt via https://www.legatbogen.dk/
Alle der lever op til fondens formål har mulighed for at søge om midler. I ansøgningen forventer vi at du giver en kort beskrivelse af dig selv og din virksomhed. Hvorfor du søger om midler fra fonden, og hvordan du er kommet i vanskeligheder. 

Desuden forventer vi at du vedhæfter; seneste skattemæssige årsopgørelse af den samlede husstand, årsrapport fra dit selskab (hvis det er en personligejet virksomhed skal du vedhæfte de seneste 3 årsrapporter for din virksomhed), samt dokumentation for at du er bosiddende i Roskilde Kommune eller at din virksomhed er det. Hvis du har fået afslag på anmodning om støtte fra én eller flere af de erhvervsrettede Covid-19 kompensationsordninger, skal du vedlægge afslaget og en begrundelse for, hvorfor du alligevel har brug for økonomisk hjælp.

Ansøgningsfrist
Der er normalt ansøgningsfrist for at søge om midler fra fonden d. 1. maj. I år er denne forlænget til den 15. august 2022.

Vil du søge midler fra fonden så send en digital ansøgning digitalt via https://www.legatbogen.dk/