Formål

Fonden støtter 2 forskellige formål: Unge under uddannelse og ældre, der er syge, og som har behov for hjælp.

De enkelte udlodninger afhænger af at der er overskud/udbytte af fondens midler.

Ansøgningen – kan kun indsendes digitalt via https://www.legatbogen.dk/

Alle der lever op til fondens formål har mulighed for at søge om midler fra fonden. Vi forventer at du i en ansøgning giver en beskrivelse af dig selv, og hvorfor du har brug for midler fra fonden.

Hvis du søger som ung under uddannelse, så ser vi gerne, at du redegør for dine planer for din uddannelse, og hvordan midlerne kan hjælpe dig videre med disse planer. Desuden forventer vi at du vedhæfter; seneste skattemæssige årsopgørelse af den samlede husstand, samt dokumentation for at du er under uddannelse.

Er du ældre og syg, så skal vi foruden dokumentation for dine indtægts – og formueforhold bede om dokumentation for din sygdom i form af lægeerklæringer og/eller sygehusjournaler.

Ansøgningsfrist –

Ansøgningen kan kun indgives i perioden 1/1 – 31/3 i et kalenderår. Alle ansøgninger  der indgives uden for denne periode vil automatisk blive slettet, og ansøgeren vil ikke modtage nogen besked om ansøgning er modtaget  og/eller slettet.

Vil du søge midler fra fonden så skal du søge gennem https://www.legatbogen.dk/. Alle ansøgere skal angive en e-mail adresse, hvorpå ansøgeren kan kontaktes.