Bankforbindelse og begrænset dækning ift. Indskydergarantiordning

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokathuset Stevns har samleklientbankkonti i Jyske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette pengeinstitut. Oprettes der for klienten en separat klientkonto sker dette også i Jyske Bank.

OBS: Pr. 1. maj 2020 opkræver Jyske Bank negativ rente af indestående.

Det gælder for alle konti, der er oprettet som separat klientkonti. Klientkonti hvortil der er knyttet et cpr. nr. vil dog først tilskrives negativ rente for beløb over kr. 250.000.  For virksomhedskunder med separat klientkonto igennem Advokathuset Stevns. vil alle positive beløb blive forrentet med en negativ rente. Kontakt os for at få oplyst den negative rentesats. En negativ rente betyder at man skal betale rente af at have penge stående på kontoen.

Som følge af vores banks rentepolitik ser vi os nødsaget til at bede vores kunder godtgøre den rente, som opkræves af Jyske Bank. Vi beregner  os derfor negativ rente med – 0,75% af alle indestående beløb over kr. 10.000.