Det er altid en lykkelig tid når bryllupsklokkerne ringer og det kan være svært bringe økonomiske forhold på banen midt i al lykken. Men før man går ned ad kirkegulvet kan det være en fordel at have lavet en ægtepagt.

Hvis ikke der er indgået en ægtepagt mellem ægtefæller vil deres formue og ejendele indgå som fælleseje i et ægteskab. Det kan også være et godt valg, men for de fleste er det et ubevidst valg. Det bedste du kan gøre er at tage stilling.

Både før og under ægteskabet er det en fordel at tage stilling til, hvad der skal ske med de værdier, der er bragt ind i ægteskabet.

Typiske begrundelser for at få lavet ægtepagter:

  • Stor forskel i de værdier der bringes med ind i ægteskabet.
  • En af parterne er insolvens eller i risiko for at blive det.
  • En af ægtefællerne har særbørn
  • En eller begge ægtefæller driver selvstændig virksomhed.

En anden vigtig årsag til at få lavet en ægtepagt er jeres pensionsopsparing. Ofte betales der ikke lige meget ind på ægtefællers pensionsopsparing, da der kan være en skattemæssigt fordel ved at indbetale mest pension ind hos den i ægteskabet, der tjener mest. Selvom der i ægteskabet er fælleseje mellem jer vil jeres pensionsopsparinger ikke være en del af dette fællesejet. Der er derfor mange, der får lavet en ægtepagt, der gør at deres pensionsopsparinger bliver fordelt ligeligt ved skilsmisse.

Særeje

Den bedste måde at sikre sine værdier er gennem et særeje. Har I ikke særeje vil værdierne indgå i ægtefællernes bodeling som fælleseje, og vil blive ligeligt fordelt mellem parterne i tilfælde af skilsmisse.

Fuldstændigsæreje
Et fuldstændigsæreje er gældende både ved skilsmisse og ved dødsfald.

Med et fuldstændigsæreje skal boet ved dødsfald skiftes. Det er ikke muligt at sidde i uskiftet bo, hvis der er fuldstændigsæreje.

Skilsmissesæreje
Ved et skilsmissesæreje vil dine værdier være sikret ved en skilsmisse, men ved dødsfald indgå som fælleseje, hvorefter den efterladte ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Kombiner de to former for særeje
Når du får lavet et særeje behøver det ikke at være enten eller. Det er muligt at lave en kombination af fuldstændigsæreje og skilsmissesæreje, hvilket også er den løsning mange ægtepar vælger.

Gaveægtepagt

En gaveægtepagt er for dig, der vil give din ægtefælle en større gave. Eksempelvis en bil, et sommerhus eller noget helt tredje. Der skal oprettes en gaveægtepagt for at overdragelsen er gyldig. Når der er lavet en tinglysning af en gaveægtepagt kan dine kreditorer ikke længere få del i den værdi. Det kan derfor også være en måde at sikre værdier mod kreditorer.

Vil du høre mere om I har brug for en ægtepagt så kontakt Advokathuset Stevns telefon 56 50 44 00 eller på mail info@advokathusetstevns.dk