Handelsbetingelser

Advokathuset Stevns forretningsbetingelser gælder for alle de ydelser og den rådgivning vi tilbyder vores klienter, med mindre andet aftales skriftligt. Handelsbetingelserne dækker ydelser indgået mellem klienten og Advokathuset Stevns, Algade 17, 4660 Store Heddinge, tlf: 56 50 44 00, CVR 28 66 27 42.

Boligrådgivningspakke

1. Advokathuset Stevns ydelse
Advokathuset Stevns
tilbyder købere af boligrådgivningspakken følgende ydelse:

 • Vi gennemlæser købsaftalen samt alle bilag
 • Vi afholder rådgivningsmøde med køberen
 • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant
 • Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse
 • Vi frigiver købesummen, når der forlægger et anmærkningsfrit skøde for købet

2. Pris for ydelsen
For ejendomme, hvor købesummen er mindre end kr. 2,0 mio. er der er aftalt følgende pris for ydelsen til Advokathuset Stevns

Honorar for Boligrådgivningspakken: kr. 7.388,00

Moms af ydelsen: kr. 1.847,00

Købsprisen i alt: kr. 9.235,00

Honoraret dækker ikke over tinglysningsafgifter i forbindelse med tinglysning af skøde.

Når aftalen med Advokathuset Stevns accepteres, giver du Advokathuset Stevns lov til at gå i gang med opgaven, inden fortrydelsesretten på 14 dage er udløbet. Samtidig acceptere du at aftalen mellem køber og Advokathuset Stevns ikke kan fortrydes, efter opgaven er påbegyndt.

3. Depositum
Som klient hos Advokathuset Stevns bedes du indbetale et depositum som sikkerhed på vores klientkonto. Dette beløb er med til at dække de udgifter der måtte være i løbet af sagsbehandlingen, eksempelvis udgifter til myndigheder og tinglysning. Sagsbehandlingen vil ikke blive gennemført før der er indbetalt depositum. Du vil få oplyst beløb og konto nr. i ordrebekræftelsen.

4. Forbehold
Advokathuset Stevns
forbeholder sig retten til ikke at påtage sig en opgave, hvor sagen må betegnes som værende af særlig indviklet karakter. I sådan et tilfælde udformer vi gerne et tilbud svarende til opgavens omfang. Boligpakken kan ikke anvendes ved køb af landbrugs- eller erhvervsejendom.

Ved sager, hvor der forligger en interessekonflikt fra vores side, vil vi afstå fra sagen. Dette sker i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

5. Identitetsoplysninger
Advokathuset Stevns
er underlagt regler omkring klientoplysninger. Derfor er vi forpligtiget til at fremskaffe identitetsoplysninger om alle vores klienter. Vi skal have oplyst klientens fulde navn, adresse og CPR-nr. før vi påbegynder sagen.

6. Fortrolighedspolitik
Hos Advokathuset Stevns er vi underlagt tavshedspligt overfor vores klienter. Alle oplysninger vi modtager fra vores klienter bliver behandlet fortroligt, og udleveres ikke til tredjepart. De oplysninger vi beder om fra vores klienter bruges udelukkende i sagsbehandlingen.

Alle klientdata og sagsakter opbevares i fem år efter sagen afsluttes. Dette gælder for digitale data såvel som fysisk materiale. Efter de fem år bliver oplysningerne destrueret.

7. Klager
Opstår der en uenighed mellem klienten og Advokathuset Stevns, vil vi forsøge at løse denne uenighed bedst muligt. Kan der ikke opnås enighed omkring tvisten, kan du indsende en klage til Advokatnævnet. Advokatnævnet håndter adfærdssager og salærsager. Vil du vide mere om, hvordan du klager så læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

8. Lovvalg og værneting
Tvister mellem en klient og Advokathuset Stevns skal løses efter dansk ret ved den relevante domstol.

9. Forsikringsoplysninger
Advokathuset Stevns
er dækket af en ansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6. 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed.

Køberrådgivning

1. Advokathuset Stevns ydelse
Advokathuset Stevns
tilbyder købere af køberrådgivning følgende ydelse:

 • Vi gennemgår handelsvilkårene i aftalen
 • Vi gennemlæser alle tilhørende dokumenter til aftalen
 • Vi informerer om købsaftalen på et rådgivningsmøde
 • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt

2. Pris for ydelsen
Der er aftalt følgende pris for ydelsen til Advokathuset Stevns

Honorar for Køberrådgivning: kr. 5.495,00

Moms af ydelsen: kr. 1.099,00

Købsprisen i alt: kr. 5.495,00

Når aftalen med Advokathuset Stevns accepteres, giver du Advokathuset Stevns lov til at gå i gang med opgaven inden fortrydelsesretten på 14 dage er udløbet. Samtidig acceptere du at aftalen mellem køber og Advokathuset Stevns ikke kan fortrydes efter opgaven er påbegyndt.

3. Depositum
Som klient hos Advokathuset Stevns bedes du indbetale et depositum som sikkerhed på vores klientkonto. Dette beløb er med til at dække de udgifter der måtte være i løbet af sagsbehandlingen, eksempelvis udgifter til myndigheder og lignende. Sagsbehandlingen vil ikke blive gennemført før der er indbetalt depositum. Du vil få oplyst beløb og konto nr. i ordrebekræftelsen.

4. Forbehold
Advokathuset Stevns forbeholder sig retten til ikke at påtage sig en opgave, hvor sagen må betegnes som værende af særlig indviklet karakter. I sådan et tilfælde udformer vi gerne et tilbud svarende til opgavens omfang. Boligpakken kan ikke anvendes ved køb af landbrugs- eller erhvervsejendom.

Ved sager, hvor der forligger en interessekonflikt fra vores side, vil vi afstå fra sagen. Dette sker i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

5. Identitetsoplysninger
Advokathuset Stevns er underlagt regler omkring klientoplysninger. Derfor er vi forpligtiget til at fremskaffe identitetsoplysninger om alle vores klienter. Derfor skal vi have oplyst klientens fulde navn, adresse og CPR-nr. før vi påbegynder opgaven.

6. Fortrolighedspolitik
Hos Advokathuset Stevns er vi underlagt tavshedspligt overfor vores klienter. Alle oplysninger vi modtager fra vores klienter bliver behandlet fortroligt, og udleveres ikke til tredjepart. De oplysninger vi beder om fra vores klienter bruges udelukkende i sagsbehandlingen.

Alle klientdata og sagsakter opbevares i fem år efter sagen afsluttes. Dette gælder for digitale data såvel som fysisk materiale. Efter de fem år bliver oplysningerne destrueret.

7. Klager
Opstår der en uenighed mellem klienten og Advokathuset Stevns, vil vi forsøge at løse denne uenighed bedst muligt. Kan der ikke opnås enighed omkring tvisten, kan du indsende en klage til Advokatnævnet. Advokatnævnet håndter adfærdssager og salærsager. Vil du vide mere om, hvordan du klager så læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

8. Lovvalg og værneting
Tvister mellem en klient og Advokathuset Stevns skal løses efter dansk ret ved den relevante domstol.

9. Forsikringsoplysninger
Advokathuset Stevns er dækket af en ansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6. 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed.

Skøde og refusionsopgørelse

1.  Advokathuset Stevns ydelse
Advokathuset Stevns
tilbyder købere af Digitalt skøde og refusionsopgørelse følgende ydelse:

 • Vi udarbejder skødet
 • Vi sender skøde til tinglysning
 • Vi udarbejder en refusionsopgørelse

2. Pris for ydelsen
Der er aftalt følgende pris for ydelsen til Advokathuset Stevns

Honorar for Digitalt skøde og refusionsopgørelse: kr. 3.836,00

Moms af ydelsen: kr. 959,00

Købsprisen i alt: kr. 4.795,00

Honoraret dækker ikke over tinglysningsafgifter i forbindelse med tinglysning af skøde.

Når aftalen med Advokathuset Stevns accepteres, giver du Advokathuset Stevns lov til at gå i gang med opgaven inden fortrydelsesretten på 14 dage er udløbet. Samtidig acceptere du at aftalen mellem køber og Advokathuset Stevns ikke kan fortrydes efter opgaven er påbegyndt.

3. Depositum
Som klient hos Advokathuset Stevns bedes du indbetale et depositum som sikkerhed på vores klientkonto. Dette beløb er med til at dække de udgifter der måtte være i løbet af sagsbehandlingen, eksempelvis udgifter til tinglysning. Sagsbehandlingen vil ikke blive gennemført før der er indbetalt depositum. Du vil få oplyst beløb og konto nr. i ordrebekræftelsen.

4. Forbehold
Advokathuset Stevns har ikke udført rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af skøde og refusionsopgørelsen, men har udelukkende udarbejdet dem ud fra den købsaftale køber og sælger internt har indgået. Vi berigtiger derfor handlen ud fra en allerede indgået aftale, og er ikke ansvarlig for de fejl og mangler der måtte være i aftalegrundlaget.

Ved sager, hvor der forligger en interessekonflikt fra vores side, vil vi afstå fra sagen. Dette sker i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

5. Identitetsoplysninger
Advokathuset Stevns er underlagt regler omkring klientoplysninger. Derfor er vi forpligtiget til at fremskaffe identitetsoplysninger om alle vores klienter. Derfor skal vi have oplyst klientens fulde navn, adresse og CPR-nr. før vi påbegynder opgaven.

6. Fortrolighedspolitik
Hos Advokathuset Stevns er vi underlagt tavshedspligt overfor vores klienter. Alle oplysninger vi modtager fra vores klienter bliver behandlet fortroligt, og udleveres ikke til tredjepart. De oplysninger vi beder om fra vores klienter bruges udelukkende i sagsbehandlingen.

Alle klientdata og sagsakter opbevares i fem år efter sagen afsluttes. Dette gælder for digitale data såvel som fysisk materiale. Efter de fem år bliver oplysningerne destrueret.

7. Klager
Opstår der en uenighed mellem klienten og Advokathuset Stevns, vil vi forsøge at løse denne uenighed bedst muligt. Kan der ikke opnås enighed omkring tvisten, kan du indsende en klage til Advokatnævnet. Advokatnævnet håndter adfærdssager og salærsager. Vil du vide mere om, hvordan du klager så læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

8. Lovvalg og værneting
Tvister mellem en klient og Advokathuset Stevns skal løses efter dansk ret ved den relevante domstol.

9. Forsikringsoplysninger
Advokathuset Stevns er dækket af en ansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6. 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed.