Når der skal indgås en aftale om lejemål er der mange forhold både lejer og udlejer skal være opmærksomme på.

Det er altid en fordel, at have en advokat med ind over, når kontrakten skal skrives eller godkendes, for at sikre at aftalevilkåret er gyldigt efter lejelovgivningens bestemmelser.

Lejelovgivningen er næst efter færdselsloven den lov, der bliver overtrådt mest. Lejeloven er som udgangspunkt vedtaget for at varetage lejers behov, men ikke sjældent oprettes lejeaftaler i strid med lejeloven, og dermed tilsidesætter lejers interesser. Har du brug for hjælp med lejeloven?

Vi kan hjælpe med at du som lejer ikke bliver pålagt for store byrder. 

Lejemål til private

Ved udlejning af beboelseslejemål kan der være mange faldgruber i lejekontrakten for både udlejer og lejer. Vi hjælper med at udarbejde en lejekontrakt, der lever op til lovgivningen eller vi kan hjælpe med at gennemgå din lejekontrakt for fejl og mangler. Det er en god ide at få en advokat til, at gennemgå din lejekontrakt, hvis du vil være sikker på at lejekontrakten opfylder lovgivningens krav og de ønsker og forventninger I har til hinanden.

Her er et par eksempler på, hvad det kan være godt at have tænkt over.

Lejens størrelse og depositum

Der er fastsat en grænse for, hvor meget udlejer må opkræve i depositum ud fra lejens størrelse. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at du ikke opkræver for meget eller bliver opkrævet for meget i depositum.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt er det udlejer, der står for vedligeholdelsen af ejendommen. Der kan lovligt aftales ændringer hertil, men ikke al vedligeholdelse kan ligges over på lejer.

Fremleje

Det kan i kontrakten aftales, hvilke muligheder lejer har for at fremleje sin lejebolig.

Opsigelse af lejemål

Som udgangspunkt er opsigelsesfristen oftest tre måneder. Udlejer kan ikke opsige lejemålet uden, at der er særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan også være at lejemålet udlejes indenfor en tidsbestemt periode, og opsigelsen automatik finder sted når perioden udløber.

Overtagelse og istandsættelse

Den stand lejemålet overtages i er også den stand lejemålet skal afleveres i. Dog skal almindelig slidtage ikke udbedres af lejeren.

Uoverensstemmelse

Vi kan hjælpe med udarbejdelsen af lejekontrakter og dermed forebygge konflikter mellem udlejer og lejer.

Skulle uheldet være ude og udlejer og lejer bliver uenige, kan den uenighed bringes for enten huslejenævnet eller ved boligretten. Vi kan hjælpe dig med at føre din sag.

Husk at lejeloven er blevet ændret. Fra d. 1. juli 2015 gælder der nye regler, som skal overholdes, når du indgår en lejekontrakt.

Ønsker du at få Advokathuset Stevns til at udarbejde din lejekontrakt eller blot at få den gennemlæst og godkendt. Ring nu og book et møde på telefon 56 50 44 00 eller mail info@advokathusetstevns.dk.