Står du overfor et sagsanlæg eller vil du gerne ligge sag an mod en part, du følger, har behandlet dig uretfærdigt. Vi hjælper dig gerne med at løse din sag på den bedst tænkelige måde. 

Hos Advokathuset Stevns har vi stor erfaring med at løse civilretlige konflikter ved byretten såvel som Landsretten. Vi kan også hjælpe med din sag, om du er sagsøger eller sagsøgte.

Vi ser på hvor stærk en sag du står med og finder frem til de argumenter, der taler for din sag og modargumenterne til den anden parts fortolkning af sagen.

Er en retssag vejen frem?

Som udgangspunkt bør du have forsøgt at løse den juridiske konflikt på alle tænkelige måde før det når til en retssag. Det er dog ikke altid muligt at undgå at søgsmålet ender i en retssag, hvis parterne ikke kan blive enige om, hvem der har ret, eller ikke er villige til at nå til enighed om en mindelig aftale.

Retshjælpsforsikring eller fri proces

Som privatperson er du ofte dækket af en retshjælpsforsikring gennem din indboforsikring. Du skal være opmærksom på at det ikke er alle omkostninger, der vil være dækket af forsikringen, så der vil altid være en udgift forbundet med, at starte en sag op.

Hvis ikke du er dækket af en retshjælpsforsikring er der mulighed for at søge om fri proces, hvis du lever op til de økonomiske betingelser. Du kan ikke søge om fri proces til en sag der ikke kan vindes eller, hvis du allerede er dækket af en retshjælpsforsikring.

Har du brug for konfliktløsning så kontakt Advokathuset Stevns på telefon 56 50 44 00 eller på mail info@advokathusetstevns.dk