Det er altid en svær situation, når man finder ud af at forholdet ikke er for altid og en skilsmisse er en realitet.

Midt i den sorg man befinder sig i, er der en masse spørgsmål, der skal tages stilling til og et hjem, der skal deles op. Det kan være svært at skulle dele et hjem op, når man står mit i en krise og følelserne nogen gange tager overhånd.

Vi kan hjælpe dig med de svære beslutninger og vi vil være den, der varetager dine interesser, når dit samliv skal gøres op. Som din advokat vil vi hjælpe dig så du kan komme videre på en god måde.

Bodeling

Hvis der ikke på forhånd er indgået en ægtepagt, har I fælleseje og I skal fordele jeres ejendele ligeligt imellem jer. Hvis det er muligt for jer selv at blive enige om bodelingen, er det en mulighed selv at finde frem til, hvordan boet skal deles. I de fleste tilfælde bliver parterne enige om fordelingen af deres aktiver. Der kan være nogle udfordringer ved delingen af hus og gæld, og her kan det være en god idé at have en advokat ved sin side.

Forældreret og samvær med børn

Når der er børn indblandet i en skilsmisse er der altid mere på spil. Vi siger tit at vores børn er det dyrebarest vi har, men er der taget hånd om børnenes situation ved en skilsmisse? Begge forældre bevarer som udgangspunkt forældremyndigheden over børnene. Det der skal tages stilling til ved en skilsmisse er børnenes bopæl og samværet med børnene.

Nogen kan nå til enighed og behøver ikke at skulle modtage hjælp fra en advokat, men i andre situationer kan parterne have svært ved at blive enige og har brug for hjælp for at nå til enighed. Som din advokat vil vi altid have dine og dit barns interesser som vores mål.

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig gennem din skilsmisse så kontakt Advokathuset Stevns på telefon 56 50 44 00 eller på mail info@advokathusetstevns.dk