Skal din virksomhed være særeje?

Det hurtige svar er JA. Det er altid en fordel som selvstændig at din virksomhed er dit særeje.

Det er ikke kun når tordenskyerne samler sig over ægteskabet at en ægtepagt, hvor virksomheden er særeje, er aktuelt tværtimod skal du se et særeje som en forsikring mod at dit privatliv og dine private værdier bliver blandet ind i virksomhedens.

Du skal huske på at hvis du vælger, at starte din egen virksomhed sætter du familiens privatøkonomi på spil for den drøm, hvis ikke du har sikret dig med en ægtepagt.

Mange har ikke lyst til at tænke på at deres virksomhed kan ende i en situation, hvor den ikke længere kan leve op til sine forpligtigelser og derfor står med nogle kreditorer, der gerne vil finde pengene et eller andet sted. Hvis du ikke har fået lavet en ægtepagt med særeje har kreditorerne mulighed for at tage udlæg i din privatbolig eller hvis din ægtefælles værdier, hvis de indgår i fællesboet.  

Dødsfald kan få store konsekvenser

Selvom en virksomhed er velfungerende kan der ske uforudsete hændelser, som gør det svært at drive virksomheden videre. Ved dødsfald kan et særeje sikre at virksomheden holdes uden for dødsboet. Det betyder at du som efterladt ikke skal igennem en længere periode med usikkerhed, mens virksomheden bliver værdiansat.

Du kan som efterladt stå med en virksomhed, der under din ægtefælle var driftig og økonomisk stabil. I fraværet af sin ejer mister virksomheden værdi ved at endnu ikke fuldførte projekter ikke besidder den værdi de ellers ville eller at din ægtefælle i sig selv var den størst værdi for virksomheden.

I sådan en situation kan den overlevende ægtefælle være fanget i en gældsplaget virksomhed, som de nu skal afvikle på. Det kan undgås med en ægtepagt.

Det kan også være at ægtefællen ikke er interesseret i eller kan magte at drive virksomheden videre. I de tilfælde står vedkommende overfor en lang proces, hvor der skal betales arveafgift af en virksomhed som blot skal sælges. Et salg kan endda blive mere besværligt ved at nye ejere eller medejere skal fremskaffe kontanter for at købe børn ud af virksomheden.

Der findes mange grunde til at oprette ægtepagter og særeje og de er ikke kun til gavn for virksomhedsejeren. Det er en god ide at tage en advokat med på råd og finde frem til, hvad der er den bedste løsning i netop jeres situation.      

Har du brug for en ægtepagt kan Advokathuset Stevns hjælpe dig med at få udarbejdet den så den passer ti jeres situation. Kontakt os på telefon 56 50 44 00 eller på  info@advokathusetstevns.dk